<br /> <b>Warning</b>: file_put_contents(logs/1567283842-4558-input.txt): failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/ersthost/public_html/dev/wordino/api/spin.php</b> on line <b>32</b><br /> تدوین دستورالعمل نگه داری سگ های بدون صاحب با تعظیم حقوق حیوانات

Warning: file_put_contents(logs/1567283842-2268-input.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ersthost/public_html/dev/wordino/api/spin.php on line 32
به گزارش شهرنوشت، شینا انصاری مدیرکل این مجموعه در این بازدید از تدوین دستورالعمل نظارت بر عملکرد مراکز نگه داری و کنترل جمعیت سگ های بدون صاحب با رعایت الزامات محیط زیستی، بهداشتی و حقوق حیوانات خبر عدالت.

وی تو این بازدید با تاکید پیاده شدن روند بهسازی و انجام فرایندهای تکمیلی سبب نگه داری از سگ های بلاصاحب داخل این مرکز افزود: سازمان کل فضا زیست و توسعه پایدار به منظور ارتکاب یک روش واحد در موضوع نظارت بر ساماندهی سگ های عاری صاحب سبب جلوگیری از ابراز مشکلات احتمالی در این حوزه دستورالعملی را تدوین و بوسیله زودی بوسیله مناطق ابلاغ خواهد کرد.

لازم به تذکر است؛ این مرکز در ارضی به مساحت ۳ هکتار درون آرادکوه راحتی خمود و سگ های بدون صاحب که از سطح مناطق ۲۲گانه جمع آوری می شوند داخل این مرکز پایین تر اجرا فرایند درمانی و بهداشتی و عقیم سازی قرار خمود و پس ازآن از خلال زمان ریکاوری رهاسازی می شوند.