یک دختر پس از ۱۴ پسر در ۲۸ سال!

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ای پی، کاتری و همسرش جی بوسیله برهان داشتن ۱۴ پسر جسم و نصف کالبد از جاذبه های منطقه روستایی لیک ویو در ۴۸ کیلومتری دهکده گرند رپیدز ایالت میشیگان بودند اما قدیم آرزو داشتند یک دختر هم داشته باشند. این زوج که هر دو ۴۵ ساله اند، سرانجام پنجشنبه گذشته در درمانگاه مرسی هلث سینت مری گرند رپیدز دختردار شدند و نام کودک ۳.۴ کیلویی شان را مگی جین گذاشتند.

مبصر ترین فرزند و پسر قوم تایلر ۲۸ سال دارد و معتقد است تا اینکه یک لباس صورتی یا یک رنگ دیگر دخترانه در خانه موجودی معین نمی شود. آنها به لطافت یک بناء مبصر در بور ۲۰ دقیقه ای کشتزار ۸۱ هکتاری شان خریده اند؛ جایی که برای ۱۴ فرزند و یک صغیر دختر به علاوه پدر و مادر جا بوسیله پیمانه کافی دارد. کاتری و جی در ۱۹۹۳ بست کردند و پیش از فرجام یادگیری شان در دانشگاه ایالتی فریس سه پسر داشتند. آنها با وجود داشتن متراکم کودکان ریز و درشت پرورش را تا کارشناسی ارشد ادامه دادند.