یازده ایستگاه جدید مترو امسال افتتاح می شود

به گزارش همشهری آنلاین، علی امام تو گفت وگو با ایسنا، تو خصوص دستور کار های سال ۹۹ همدستی متروی تهران، اظهار کرد: هنور ۹۱۰ میلیارد تومان از بهای اوراق مشارکت فروخته شده نزد بانک آینده محفوظ است و با وجود تاخیر چندین ماهه هنوز این پول به شریک شدن مترو پرداخت نشده است.

وی افزود: تو این روزهایی که شهرداری تهران با مشکلات مالی روبرو است، تزریق بهای فروش اوراق باهم اتحاد کردن می تواند گره های اضافی از توسعه مترو تو تهران بردارد. عام همشهری آنلاین:آشنایی با مترو تهران و تمامی خطوط آن

معصوم با اشاره بوسیله مشکلات مالی شهرداری تهران، امتداد رحم: علاوه پیاده شدن بودجه مصوب برای مترو، درصدد هستیم ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکتی را که شورای شهر در  سال گذشته بخاطر مترو تصویب کرد، فعال کنیم که چنانچه این عمده محقق شود، می توانیم ترقی و تجهیز مترو را سرعت ببخشیم.

مدیرعامل متروی تهران با اقرار اینکه با وجود مشکلات مالی کثرت تو صدد آن هستیم تا پایان سالجاری، ۷ کیلومتر از خط شش با ۶ رله حدفاصل ستاری تا راهنمایی مدرس را به نصیب برداری برسانیم، دنباله داد: تو شیار ۶ و ۷ مترو نیازمند نصب تجهیزات هستیم و همچنین براساس برنامه ریزی های رخساره گرفته داخل قسمت جنوبی خط جگر نیز ایستگاه امیرکبیر و ورودی دوم رله بعثت باز کردن خواهد شد.

امام گفت: همچنین در خط هفت مترو شاهد افتتاح جایگاه های محلاتی، بوستان گفت وگو، برج میلاد و میدان انقلاب در سالجاری خواهیم بود.

وی با اقرار اینکه در شیار سه مترو تاسیس و احداث ایستگاه اقدیسه همچنان سرمد مانده که درون سالجاری باید فکری برای آن کرد، افزود: ساخت پایانه اکباتان و فاز دوم پایانه کلاهدوز نیز درون سواد پروگرام های امسال همکاری مترو قرار دارد.

مدیرعامل متروی تهران با اشعار اینکه بودجه سال ۹۹ مترو ۲۸۰۰ میلیارد تومان است، گفت: چنانچه ۹۱۰ میلیارد تومان معامله اوراق مشارکت از بانک آینده شهود شود و نیز بتوانیم نسبت به بیع ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق همدستی مترو در سالجاری اقدام کنیم، قطعا تماشاگر شتاب توسعه مترو خواهیم بود.