گذر تاریخی میرزا محمود وزیر بهسازی می شود

به گزارش همشهری آنلاین، کاوه حاجی علی اکبری با بیان این که گذر شهید جاویدی (میرزا محمود وزیر) داخل برزن امامزاده یحیی از گذرهای تاریخی و ارزشمند محله عودلاجان و تهران صفوی است، عنوان کرد: این گذر به انگیزه توسعه های پی در اثر شهری طی ادوار گذشته و حاضر بودن توجه به نرخ های بافت تاریخی مرکز تهران به تدریج کارکرد اصلی خود را از مشت داده است.

مدیرعامل سازمان ترمیم دهات تهران خاطرنشان کرد: تثبیت فعالیت های ناسازگار با سکونت (مثل کارگاه، تولیدی و انبار) باعث شده تا به ممارست زمان شاهد کاهش متمایز های کیفیت زندگی و نزول قابل توجه سکونت درون این محدوده باشیم.

علی اکبری با رمز به این که پروژه بهسازی گذر میرزا محمود وزیر با شعار احیاء عظم بندی محله، ارتقای کیفیت محیطی و افزایش شوق بوسیله سکونت داخل این محله تاریخی درون دستور فرمان دایره نوسازی شهر تهران قرار گرفته است، تصریح کرد: درون اجرای این پروژه علاوه پهلو ارتقای کیفیت کالبدی فضاها و بازسازی بخش های از دست رفته، تأمین کارایی مطلوب، ارتقاء چونی محیطی، ایمنی و امنیت، گردشگری، انبازی و شرکت نهادهای محلی برای بهبود شرایط محله، حفظ کردن و احیای میراث فرهنگی- تاریخی و هویت فرهنگی عبور جاویدی و خیابان کوچک امامزاده یحیی مورد توجه قرار محزون است.

مدیرعامل دایره نوسازی قصبه تهران اظهار داشت: عملیات کف سازی گذرهای هداوند و مدرس و بهسازی زیرساخت ها داخل عبور تاریخی میرزا محمود وزیر(کوچه جاویدی) آغاز شده و تا پایان خرداد ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

بوسیله گفته این مقام مسئول، ایفا پروژه بهسازی عبور میرزا محمود وزیر در پهلو پروژه های عمل شده خلال سالیان گذشته (همچون گذر امام زاده یحیی) منجر بوسیله تکمیل شبکه بی آرامی پیوندی از گذرهای تاریخی خواهد شد که می تواند خانه های تاریخی و عرصه های ارزشمند کوچه را به بی آرامی متصل درنگ.

مدیرعامل راه اندازی نوسازی بطرف خانه تهران ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این پروژه، تماشاچی ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و حضرت زیاد از پیش گردشگران داخل برزن تاریخی عودلاجان باشیم.