ویدئو / رونمایی از الواح هخامنشی در کفش ملی ایران

تصویربردار و تدوینگر: اسماعیل گلرخ / خبرنگار: سمیه حسنلو، سمیه ایمانیان