هوای مطلوب داخل پایتخت

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس پیش بینی های انجام شده در باهم اتحاد کردن کنترل کیفیت هوای تهران، با برقراری جوی ناپایدار و عرش نصف ابری در صبحگاه امروز کیفیت هوا تو بیشتر مناطق در وضعیت متناسب مقبول راحتی خواهد گرفت.

با تداوم این شرایط جوی، در بیشتر اوقات روز همراه با وزش ورم موثر و گاهی رگبار پراکنده درون فدایی ساعات پس ازآن از ظهر، احتمال می جوی کیفیت هوا طی روز در وضعیت مطلوب سرمد بماند.

اواخر دم امروز همچنین وزش باد موثر از تجمع ذرات معلق کاسته و پیش بینی می شود کیفیت هوای بیشتر مناطق پایتخت درون محدوده قابل قبول قرار بگیرد.

این شرایط رود تا صبح فردا دنباله دارد و در بیشتر مناطق وضعیت مطلوب کیفیت محیط سفت خواهد شد.

طی روز وزش باد کارگر تا نسبتاً شدید، شرایط ارزان علت پراکندگی آلاینده ها را مهیا خواهد کرد و با تداوم این وضعیت رود تا شامگاه فردا در بیشتر مناطق پایتخت برقراری شرایط مطلوب کیفیت محیط دور از انتظار نخواهد بود.

کنار اساس اطلاع دادن شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هنگام ۲۴ ساعت گذشته ۷۴ و هوا در شرایط سزاوار سرزنش قبول (سالم) وجود. این متمایز تیمار حالا ۷۷ و هوا داخل شرایط شایان قبول است.