هشدار در مورد پیامدهای پنهان بارش های پاییزی

بوسیله گزارش ایسنا، علی بیت خدایی درباره خطرات جانبی و تاثیرات ثانویه سیلاب های پاییزی کنار قصبه تهران گفت: با فرا پیوستن پاییز و آغاز بارش های این فصل، تهران در معرض احتمال جاری شدن سیلاب استراحت خواهد گرفت و بوسیله همین دلیل لازم است تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود و دستگاه های مسئول اقداماتی را برای پیشگیری از سرگذشت سیل و نیز بهره مندی از آب های جاری شده انجام دهند، چرا که با استفاده از فرصت همین آب های جاری می توان از پیامدهای فرونشست زمین جلوگیری کرد.

وی با بیان این که داخل هنگام سرگذشت بارندگی درون تهران احتمال سیلابی شدن هفت رود دره و حوزه آبریز بزرگ مثل فرحزاد، درکه، دارآباد، گلابدره و … وجود دارد، گفت: تداوم بارش ها در تهران منجر به نفوذ آب های بارندگی درون آبرفت های خانه دادن تهران و تغذیه آب قنات ها شده و همین امر سرعت و حرکت آب های زیرزمینی داخل زیر آبرفت های تهران و نیز رشته قنات ها را تشدید می کند.

بیت الهی با ابرام بر این که جریان آب های زیرزمینی، کار بزرگ آب شستگی داخل آبرفت های گذرا و با چسبندگی ضعیف را تشدید خواهد کرد افزود: این حکم سبب فروریزش ناگهانی زمین به ویژه در مناطقی مانند ۱۲، ۱۷، ۱۹ و مناطق جنوبی تهران خواهد شد بنابر این می توان گفت که ریسک ثانویه بارش های پاییزه در سیلاب، فروریزش زمین است.

وی با اشاره به پیامد مثبت این باران ها نیز گفت: گرچه این بارش ها می تواند ریسک سیلاب و فروریزش زمین را افزایش دهد، اما چنانچه بتوان به درستی این آب ها را مدیریت کرد، بخشی از میزان ریسک فرونشست زمین کاسته خواهد شد. بخاطر این منظور ما باید بتوانیم این رسا آب ها را به دشت های شهر تهران تزریق کنیم.

دبیر کارگروه ملی مخاطرات غریزی ادامه داد: به عبارتی دیگر بارش های پاییزه ظن فروریزش های موضعی بوسیله رخ نقطه ای، همانند فروریزش های خیابان مولوی را افزایش، اما مخاطره فرو نشست را کاهش می دهد. البته کاهش کار بزرگ فرونشست فرآیندی است که باید خلال مدت زمان اتحاد بیفتد، چرا که دهه های خشکسالی طولانی مدتی را سپری کردیم و آب زیرزمینی افت محسوسی برملا کرده است.

وی اضافه کرد: باید تمهیداتی در انتهای آبراهه های روستا تهران درون قسمت جنوبی، خارج از قریه تهران اندیشیده شود که این آب ها بوسیله جای هرز روبیدن تجمع روشن کنند تا زمین بتواند از آب زیرزمینی تغذیه کنند.

بوسیله گفته دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی، در حال فراهم چنین مکانیزمی به رخ قابل توجهی در تهران اجرایی نشده است اما باید داخل فصولی که بارندگی زیاد است و حاجت کشاورزی کمینه است بوسیله این موضوع به طور اختصاص توجه شود.