فعالیت مراکز تجسس فنی تهران تو محدودیت های کرونایی ادامه دارد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، حسین لایق مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران درباره فعالیت مراکز معاینه فنی همزمان با اجرای فردی های کرونایی در پایتخت، اظهار داشت: مطالعه فنی به عنوان خدمات زیرساختی در مناقشه کنترل خودروها محسوب می شود و در مجموعه مشاغل گروه یک قرار دارد لذا ما نیز خویشی تصمیمات بخت و ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم و در این ایام امتداد فعالیت مراکز معاینه فنی را خواهیم داشت.

وی افزود: در حال مهیا جدیت شده بدون فاجعه دار شدن و توقف، خدمت رسانی به مردم، نیروهای کار کوشا در مراکز تجسس فنی را بر اساس رعایت پروتکل های بهداشتی بوسیله یک سوم تقلیل دهیم تا بوسیله تسهیم خویشتن بوسیله قطع زنجیره احاله کرونا معاون کرده باشیم.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای ده تهران خاطرنشان کرد: شهروندان جهت اطلاع از آخرین وضعیت کارگر مراکز تجسس متخصص قبل از مراجعه، به سایت رسمی ستاد تجسس متخصص خودروهای تهران رجوع کنند همچنین در مدت زمان اداری می توانند داخل صورت هر نوع سوال با سامانه و شماره تلفن ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس بگیرند.

مقدم در مورد استاندارد مراجعات بوسیله مراکز بررسی فنی گفت: از ابتدای سال تا آخر آبان رانندگان یک میلیون و ۱۱۴ هزاره مایه خودرو به مراکز تجسس فنی ولایت تهران رجوع کرده اند که در مقایسه با سال گذشته حدود ۲ درصد افزایش داشته است.

وی بیان داشت: درون حال فراهم نیز یومیه ۴۵۰۰ راننده خودرو جهت معاینه فنی خودردوهایشان به مراکز بررسی فنی مراجعه می کنند که وضعیت مراجعات در شرایط عادی قرار دارد و تقریبا بی قراری مراکز فاقد ردیف انتظار هستند.