فروش عمارت کاروانسرای شهر زواره مشکلی ندارد

مهدی مشهدی درون گفت و گو با ایسنا با اشعار اینکه پرونده دو کاروانسرای تاریخی شاه عباسی اردستان برای ثبت در سیاهه آثار جهانی به دایره یونسکو ارسال شده است، اظهار کرد: یکی از بناهایی که در سطح سرزمین ثبت جهانی آن در دستور کار است کاروانسراهای امپراتور عباسی است که تو کل ملک زیاد از ۹۹۰ کاروانسرا وجود دارد که  برخی از این کاروانسراها دشوار حریم دارند.

وی افزود: سال گذشته اکیپ ثبت جهانی اداره کچل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، پس از بازدید از از کاروانسراهایی که در شهرستان اردستان وجود دارد دو تک آن محتوی کاروانسرای روستای «بغمم» و روستای «ظفرقند» را که ثبت ملی همچنین هستند تک تایید صبر دادند که بایگانی این دو بنای ارزشمند برای ثبت در سیاهه آثار جهانی به سازمان یونسکو ارسال شده است.

مهتر سازمان میراث فرهنگی اردستان گفت: طرح توجیهی و مرمتی این دو بنا آماده شده است، ولی برای اینکه مالکیت این دو اثر با اوقاف است پیگیری ها اجرا شده تا با بازسازی بوسیله صورت اجاره اهتزاز مدت برای دو روستا مورد بهره برداری فراغت گیرد، هر چند این دو معلول دارای هزینه قابل توجهی هستند، ولی با توجه به حفظ بنا می توانیم کاروانسرای روستای بغم را با چهار میلیارد تومان و کاروانسرای روستای ظفرقند را با هزینه کمتری تک بهره برداری صبر دهیم.

مشهدی با اشاره به وقوف فروش عمارت کاروانسرای شهر زواره گفت: این بنای تاریخی دارای مالک خصوصی است و برای فروش آن مشکلی وجود ندارد. هنوز اطلاعیه فروش این عمارت چند دستگاهی به سازمان میراث فرهنگی نرسیده است، ولی اداره میراث فرهنگی سیاستی بخاطر معامله بنا ندارد.

وی تو خصوص فرو پخش کردن برخی از تزئینات مسجدجامع اردستان در اثر بارندگی نیز گفت: اطلاع دقیقی از این موافقت ندارم و پس از بررسی مولود را اعلام خواهیم کرد.

انتهای پیام