شهرک ها و برج های تهران در اولویت اجرای طرح کاپ

به گزارش همشهری آنلاین، مجتبی یزدانی تو نشست تجسس اجرای طرح کاهش پسماند (کاپ) که تو معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران برگزار شد، با رمز بوسیله دیدار میدانی از مناطق ۶، ۱۶، ۲۱ و ۲۲ که بوسیله عنوان مناطق پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده اند، بر ضرورت شکل گیری یک ادبیات واحد درون زمینه جمع آوری پسماند تأکید کرد و گفت: از جمله اقداماتی که برای انجام این کار می توان رخ رحم این است که کارگران پیمانی طرف قرارداد باید با لباس مجهز و با مدال همان شرکت پیمانکاری مبتلا بوسیله فعالیت باشند و پیمانکاران موظف اند از به کارگیری کودکان کار تو این زمینه بپرهیزند.

دستیار خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با تقریر این مطلب که محدوده اجرای طرح کاپ باید از سطح محلات کوچک به سطح شهرک ها افزودن پیدا کند، ادامه داد: ۱۱ تا ۱۴ درصد تهران، شهرک ها هستند. اجرای طرح کاپ درون سطح شهرک ها، کارخانجات و برج ها راحت تر است و می تواند درون تعجیل اجرای طرح تو سطح شهر تأثیرگذار باشد؛ چنانچه در حال حاضر بخش اعظمی از ادارات و سازمان ها پوشش داده شده اند و بازدهی مطلوبی از آنها محزون ایم.

مصطفی سلیمی سرپرست معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران همچنین در این نشست اظهار کرد: با توجه به طیف وسیع کارهای ایفا شده، داخل درجه اول حسب تأکید شهردار تهران، ضروری است موضوع عدم بکارگیری کودکان درون همکاری های پیمانکاری به قیافه اکید مورد توجه راحتی گیرد و داخل درجه دوم کام این است که با فرمان کارشناسی و تخصصی، پایداری طرح مورد توجه قرار گیرد به رویه ای که در دوره های بعدی مدیریتی نیز اجرای این طرح بوسیله صورت خودکار تداوم صریح بطی ء.

وی حیات پارامترهای بی حد نظیر سرمایه گذاری، مکانیزاسیون، تجمیع پیمانکاران و افزودن مدت زمان قراردادها را از عوامل پایدار شدن طرح خواند و گفت: باید کارگر کرد که درون سنوات آتی این چرخه، به شناخت خویشتن بچرخد و جزو اقدامات ماندگار حوزه مدیریت شهری شود.