رونمایی از «هزار واژه باستان شناسی»

به گزارش ایسنا، سنت رونمایی این تاریخ که برگرفته از اتیکت کلمه های مصوب فرهنگستان زبان و اتیکت فارسی است روز دوشنبه، ۲۹ مهرماه از روزگار ۱۱ در سالن ناصرخسرو دانشکده شعر و علوم انسانی دانشگاه مثال بهشتی برگزار می شود.

این مراسم به همت گروه باستان شناسی دانشگاه مثال بهشتی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی برپا می شود.

انتهای پیام