رونمایی از نسخه جدید سامانه ۱۳۷

بهاره آروین در گفت وگو با ایسنا، داخل این باره گفت: از ابتدای شورای ایالت پنجم ارتقا سامانه های بازرسی همگانی ۱۳۷ و ۱۸۸۸ درون دستور امر قرار داشت چرا که معتقد بودیم وضع های قدیمی وفاق یعنی تماس تلفنی با سامانه ۱۳۷، پیگیری پیام ثبت شده و… در عصری که تکنولوژی هر روز در حال بوسیله روزرسانی و نوشدن است و درون حالی که شاهد استعمال عریض انسان از تلفن های همراه هوشمند هستیم، دیگر کارآیی لازم را ندارد.

او افزود: از دو سال قبل پیگیر ارتقای این سامانه بودیم ولی طراحی خسته اولیه این سامانه، ارتقا آن را دستخوش مشکل کرده بود. از ابتدای دوروبر مدیریت شهری جدید، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری و شورای شهر به دنبال خلق “درگاه واحد شهروندی” بودند بوسیله روش ای که همه تعاملات و ارتباطات شهروندان با شهرداری از یک جناب واحد ادا شود یعنی اقداماتی همچون خرید طرح ترافیک، دریافت گوناگون خدمات، ثبت مسائل و مشکلات شهری و…  از روال این حضرت عمل شود.

آروین با اظهار این که خوشبختانه مناقصه خلق کردن این درگاه واحد شهروندی برگزار و برنده نیز محسوس شده است، امتداد داد: در کنفرانس کمیته شفافیت با سازمان بازرسی و موسسه فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری التماس کردیم که اولین خدمت عرضه شده درون حضور واحد شهروندی، نسخه بوسیله روزرسانی شده سامانه ۱۳۷ باشد که در این نسخه متاخر امکان ثبت تصویر، نوا و لوکیشن پیام های شهروندان بود داشته باشد.

مهتر کمیته شفافیت شورای شهر تهران با اشاره بوسیله این که نحو های فعلی وفاق شهروندان با شهرداری، قدیمی است به نحو ای که راهگشای مسائل شهرداری تهران نیست؛ افزود: در نسخه جدید سامانه ۱۳۷، علاوه بر امکان درج جا به صورت لوکیشن و درج تصویر و صدا، مراحل ثبت و واگذاری پیام به واحدهای مختلف نیز برای شهروند قابل رویت است و در این گونه جدید بوسیله روش ای عمل می کنیم که فرایند تفحص به پیام شهروندان را سرعت دهیم.

آروین امتداد داد: اولین نسخه به روزرسانی شده سامانه ۱۳۷ از مردادماه بوسیله عارض آزمایشی رونمایی خواهد شد اما پس از احصاء نقاط ضعف و قوت، نهایتا تا انتها تابستان ۹۸ انشاءالله این نسخه به رخساره کامل در دسترس همه شهروندان تهرانی قرار خواهد گرفت.