دعوت از اساتید و نخبگان بخاطر گذراندن فرصت مطالعاتی داخل مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بوسیله گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و دستور کار ریزی شهری تهران، حکیم محمدحسین بوچانی که در شورای معاونان این مرکز سخن می گفت با تعظیم از درگاه آدم تو راهپیمایی روز قدس، گفت: روز قدس یکی از واقعی ترین رویکردها و مهمترین وفاق های ناحیه ما و یکی از نقاط روشن، اصیل، درخشنده و توسعه دهنده سلطنت اسلامی تو ایران است.

وی با تاکید بر ضرورت قبول برنامه سالانه مرکز مطالعات به نشانی کلیدی ترین و مهیب ترین تصدی مدیریتی مرکز، تصریح کرد: قید ده روز آینده دستور کار سال ۹۸ مرکز براساس دستورالعمل های موجود تدارک و برای از کار افتادن بوسیله دفتر شهردار تهران ارسال خواهد شد.

بوچانی درباره اولویت های برنامه سال ۹۸ مرکز مطالعات تبیین کرد: کاربردی و عملیاتی بودن پروژه ها، تعیین تکلیف پروژه های جاری، توجه به برنامه های پنج ساله شهرداری تهران و دستور کار های پنج ساله کشور و ارتباط گلچین کننده و مفید با شورای بطرف خانه جزو اصول محوری پروگرام مرکز در سال ۹۸ خواهد بود.

رییس مرکز مطالعات تو ادامه با تاکید پیاده شدن لزوم وحدت استراتژیک برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی ایالت تهران درون مرکز مطالعات گفت: تو شهرداری تهران، بیش از چهل حصه پژوهشی مشغول به کار هستند که تلاش داریم با اتکا به آیین نامه های موجود، سامانه پژوهشیار و تعاملات اثربخش با شهرداری و شورای شهر، بوسیله یکدلی رویه تو استیناف های شهری برسیم. به صورت ویژه در خصوص مرکز پژوهش های شورای شهر، مذاکراتی با رییس شورا و شهردار تهران انجام شده که پس از غرض نهایی اعلام خواهد شد.

بوچانی مداومت کرد: تلاش ما این است که مرکز درون حوزه استیناف های شهری، نقش کانونی داخل میان نهادهای مسوول از جمله استانداری، شهرداری، شورای قریه و شورای عالی استان ها ادا کند.

رییس مرکز مطالعات داخل ادامه با ابرام بر ارتقای توانمندی های نیروی انسانی این مرکز، تقریر داشت: برای تامین منابع انسانی تکاپو داریم از تصویب نامه ارزشمند وزارت علوم درخصوص فرصت مطالعاتی اساتید و نخبگان در وسیله های اجرایی استفاده کنم و با پیشگاه اساتید و نخبگان در مرکز، خدمات بیشتری بوسیله خانه دادن تهران ارایه کنیم.

بوچانی تو امتداد به ضرورت احیای شوراهای برجسته در مرکز براساس قانون تاکید کرد و گفت: شورای بازرسی پیاده شدن چاپ و نشر کتاب زیر نظر مرکز فعالیت می کند و تمام آثاری که درون شهرداری تهران منتشر می شود باید مجوز این شورا را اخذ درنگ. ما بخاطر فعال کردن این شورا و ضمانت اجرایی آن اقدامات موثر ایفا خواهیم عدالت.

وی افزود: در بر این شورا، تلاش داریم با احیای دبیرخانه شورای ممتاز نظارت کنار شهر تهران و شوراهای راهبردی از جمله شورای دیپلماسی و امور بین الملل شهر تهران، خدمات کیفی تری به شهرداری و شهروندان ارایه کنیم.

در این مجمع هریک از معاونان مرکز مطالعات و پروگرام ریزی شهر تهران، پیشنهادات و نکته نظرات خود را درخصوص برنامه های راهبردی مرکز مطالعات ارایه کردند و تصمیماتی درخصوص دستور کار های آتی مرکز از جمله تدوین دستور کار سال ۹۸ اتخاذ شد.