حناچی: مقاوم حلق تخلفات شهری را با گرفتن جریمه قانونی کنیم

به گزارش شهرنوشت،پیروز حناچی در بیست و هشتمین نشست مدیران حقوقی شهرداری های کلانشهرها که داخل ساختمان شهرداری تهران برگزار شد، با گرامیداشت هفته پیل قضائیه و یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر گفت: معتقدم داخل قانون مهم جایگاه شوراها و شورای عالی استان ها در حجم یک انباره دیده شده است؛ استناد غلام بخاطر این حرف این است که داخل قانون بنیادی به دولت و به نظر فداکار به قوه قضائیه و شورای ممتاز استان ها اجازه ارائه لایحه بوسیله محفل داده شده است. البته ما از این ظرفیت کاربرد نکرده ایم شاید به این دلیل که عقبه حقوقی منسجمی نداشتیم. ما باید این رله را حفظ کردن کنیم و از این ظرفیت به درستی برای حل مشکلات تزیین مدیریت شهری کاربرد کنیم.

او افزود: از لفظ دیگر ظرفیت هایی داخل قوانین اشتراکی دیده شده است؛ به طور مثال در مواد ۹۹ و ۱۰۰ روال شهرداری ها، بخشی از وظایف درون حاکمیت محلی ستایش می شود. وضعیت مالی شهرداری ها باعث شده تلاشی برای تحقق این وظایف ادا شود. به نعوظ نمونه، ما در کلانشهرها شهریه حفظ کردن و کنترل حریم را داریم و شیوه شهرداری ها ما را تو این اساس موظف کرده است. امروزه ولی به دلایل مختلف این ماموریت از لفظ حاکمیت و شهرداری ها ضعیف زیرفون اعمال می شود. عوامل دیگری همچون باشگاه ماده ۱۰۰ حیات دارد که به هر حال همگی ما به درآمدهای این کمیسیون چشم داشتی داریم.  

شهردار تهران گفت: شعار اصلی کانون ماده ۱۰۰ در واقع قلع و قمع تخلفات ساختمان است در حالی که همه شهرداران چشمداشت درآمدی از این کمیسیون دارند که اشتباه است، حتی برخی بخاطر آن درون بودجه درآمدی در دید می گیرند. برتر زدودن که قانونی بگذاریم و اگر کسی از آن تخلف کرد با گرفتن جریمه، آن سرکشی را قانونی کنیم. نسبت بوسیله این موضوع تو دولت، مجلس و قوه قضائیه درک ایجاد شده است و ما بی قراری آن را دنبال می کنیم.

حناچی داخل دنباله به خشکی امدن ضرورت افزایش درآمدهای معتمد شهرداری ها تاکید و عنوان کرد: دو لایحه در مجلس داریم که یکی لایحه مالیات به خشکی امدن ارزش افزوده است که تلاش شده سهم شهرداری ها در مالیات پهلو ارزش افزوده حفظ شود و دیگری لایحه منابع مالی پایدار است که نمی دانم درون این مجلس مطرح می شود یا نه؟  اما تصویب این لوایح می تواند حداقل حاجت ما برای ماموریت مان در مدیریت شهری را تامین کند، هر چند که باید در هزینه های جاری صرفه جویی کنیم.  

او خطاب به حاضران گفت: شما به عنوان حصه حقوقی شهرداری ها باید از ظرفیت های حقوقی در استان ها برای تصویب این لوایح استفاده کنید. داخل صورت پذیرش این لوایح بسیاری از اتفاقاتی که خراج اش بوسیله نفع آدم نیست متوقف خواهد شد. همین طور مجاهدت کنید تبعات مثبت تصویب این لوایح و تبعات سلبی گمان پسند نشدن آن ها را برای نمایندگان مرزوبوم های انتخابیه خود در مجلس روشن کنید تا آن ها داخل کانون تصمیم درستی بگیرند.

شهردار تهران در پایان به حجم های مجتمع های ماده ۵ اشاره و تصریح کرد: درست است دبیرخانه این محفل در اصالت شهرداری ها نیست، اما شهرداری ها در این مجلس ها نقش تعیین کننده ای دارند؛ کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون پیدایش شورای عالی شهرسازی بخاطر انعطاف عفو به طرح های ترقی اماکن شهری است نه کسب درآمد. متاسفانه داخل این زمینه بی آرامی از دست خط خارج شده ایم و باید از این حجم استوار استفاده کنیم. بسیاری از ناهنجاری های امروز شهری به دلیل همین خبط است.