تهران تعطیل شود؟ | پاسخ ۸۵ چهره مطرح

به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه همشهری با درون دیدن گرفتن ابعاد گوناگون عالمگیر کرونا از یک روشنایی و شرایط خاص اقتصادی و فشار بایکوت ها از سوی دیگر در یک نظرسنجی وی‍ژه از فعالان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، شهری، فرهنگی، زیست بوم و ورزشی ۴ گزینه را مطرح کرده است: «۱-تعطیلی دوهفته ای تا یک ماه برای قطع زنجیره مسری در نقاط قزل ۲-فردی شدید به ذهنی منع رفت و آمد و ازدحام عاری تعطیلی با حراست و نظارت و تلاقی انتظامی و نظامی  ۳-ادامه طرز فعلی با دورکاری ۵۰درصدی کارمندان و ۴-در شرایط تحریم اعمال فردی و تعطیلی به نفع اقتصاد نیست.»

۸۵ نخبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شهری، فرهنگی و ورزشی  داخل نظرسنجی همشهری شرکت کردند که ۷۱ نفر آنها یکی از ۴ گزینه مطرح شده داخل این نظرسنجی را به طور قطعی به عنوان پیشنهاد مطرح ساختند. ۷ نفر از شرکت کنندگان هیچ گزینه ای را گزینش نکردند و دیدگاه متفاوتی داشتند؛ ۷ نفر همچنین تلفیقی از گزینه ها را متداول نظر قرار دادند.  

بر این اساس نتیجه نظرسنجی تو میان ۴ گزینه مطرح شده پیاده شدن مبنای ۷۱ رای، جمع بندی شده است و دیدگاه ۱۴ چهره دیگر همچنین بوسیله نعوظ جداگانه آمده است.  طبق آرای ۷۱ فعال مرزوبوم های مختلف ۳۸ نفر گزینه فاتحه را برگزیدند؛ ۱۴ نفر گزینه دوم را انتخاب کردند؛ ۱۰ نفر گزینه سوم را ارزان دانستند و ۹ نفر همچنین گزینه ۴ را برای وضعیت فعلی ترجیح داده اند.

طبق این آرا، اکثریت انبازی کنندگان یعنی ۵۳ درصد خواستار تعطیلی تهران شدند؛ ۲۰ درصد پیشنهاد محدودیت اکید را مناسب دانسته اند؛ ۱۴درصد ادامه روند فعلی را به نشانی نسخه پیشنهادی مطرح ساختند و ۱۳درصد نیز ترجیح می دهند باتوجه به شرایط اقتصادی هیچگاه محدودیتی بود نداشته باشد.

علاوه بر این نکته، نگاه بوسیله رای کارشناسان در حوزه های مختلف هم جالب توجه است؛ به گونه ای که مثلا در بین سیاسیون (۱۳نفر که دیدن داده اند) شاهد زیادترین تشتت رای هستیم تاجایی که ۶ نفر موافق تعطیلی هستند و ۴ نفر اعلام کرده اند که هیچگاه گزینه ای را انتخاب نمی کنند.

تو مدخل اقتصادی از بین ۱۲ کارشناس (که بوسیله ۴ گزینه رای داده اند) ۵ نفر اعلام کرده اند که با تعطیلی دو هفته ای موافق هستند. نیز در پاره اجتماعی و فضا زیست ۶۵ درصد منتظر تعطیلی شده اند و ۶۶ درصد مدیران و کارشناسان امور شهری غم به تعطیلی رای داده اند.

علاوه پیاده شدن همه اینها جالب است بدانید که تو بین ۱۰ نخبه فرهنگی شرکت کننده درنظرسنجی تنها یک نفر برابر تعطیلی تهران است.