تعاون بازیکن لیگ برتری بوسیله اتهام زندانی و تجاوز به عنف

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از دیلی میل، یک بازیکن 20 ساله مهیا درون لیگ مقدم انگلیس که به دلایل قانونی نامش محفوظ است، به اتهام حبس جاهل قانونی و اجحاف به عنف دستگیر شده و پس از تحقیقات پلیس، موقتاً آزاد شده است. پلیس داخل حال تحقیقات بیشتر در خصوص بایگانی است. همچنین این فوتبالیست و زنی که هنگام دستگیری او در خانه محضر داشته، به دلیل نقض هنجار مربوط به کووید 19، جزا شدند.

گفته می شود این حادثه ماه گذشته در خانه او قیافه داده است. حبس غیر قانونی زمانی صورت می دهد که انحصاری بدون مجوز قانونی و به صورت عمدی آزادی عمل و اختیار دیگری را بوسیله طور موقت سلب درنگ.