بوئینگ قدرتمندترین موشک جهان را می سازد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، مهربانی به نقل از سی نت، موشک یادشده جهیز پرتاب فضایی خواه اس ال اس نام خواهد گرفت و ارتفاع آن پس ازآن از تکمیل، بیشتر از تندیس آزادی خواهد بود. این موشک که نیروی بیرون راندن آن بیشتر از ۹ میلیون پوند خواهد بود، می تواند حدود ۳۸ تن گوناگون کالا و ابزار را به ماه حمل کند.

به گفته مت داگان مدیر عملیات شرکت بوئینگ، موشک اس ال اس برای سفرهای طولانی مدت بوسیله دیگر سیارات منظومه شمسی قابل کاربرد بوده و فضانوردان می توانند برای مدت های طولانی داخل آنها کار و عمر کنند.

پاسخ بوسیله پرسش هایی درباره پرتاب قدرتمندترین راکت گیتی

موشک یادشده که پایین تر نظارت ناسا تولید می شود مهیا بوسیله چهار سواری آر اس ۲۵ است که انتظار می رود تا سال ۲۰۲۱ تکمیل شود. زمان دقیق تکمیل این موشک هنوز اخبار نشده است.