بازگشایی مراکز تفریحی روباز و صنع دایره وار

به گزارش ایسنا بوسیله نقل از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی اصغر مونسان گفت: مراکز تفریحی روباز، صنع گردی و کوهنوردی باز است و هیچگاه اسلوب محدودیتی از نظر این وزارتخانه برای کاربرد مردم با تجلیل پروتکل های بهداشتی وجود ندارد.

او افزود: آدم می توانند با احترام گذاردن پروتکل های بهداشتی از مراکز تفریحی روباز، فطرت گردی و کوهنوری استفاده کنند.

مونسان گفت: برپایی چادر و کمپ های اشتراکی بوسیله قصد اقامت شبانه درون بوستان های تفریحی داخل ظرفیت بالا که موجب تجمع بیش از معادل گردشگران و مسافران شود، همچنان ممنوع است و بهتر است از مراکز اقامتی رسمی دارای مجوز از این وزارتخانه کاربرد شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز اظهار کرد: از وزارت کشور درخواست کردیم تا مقامات استانی، انتظامی و امنیتی همکاری لازم را بخاطر استفاده مردم از جاذبه های صنع دایره وار و مراکز تفریحی روباز به خاص در شرایط کنونی جامعه و فشارهای روحی که به مردم ناشی از ویروس کرونا متوجه شده است، داشته باشند.
 
مراکز تفریحی روباز، سرشت دایره وار و کوهنوردی با شیوع ویروس کرونا در ایران بوسیله اجازه کمیته فضاهای ورزشی و گردشگری ستاد مقابله با کرونا تعطیل شدند.

انتهای پیام