آژیر برای بی آب شدن درختان چیتگر پایتخت

بوسیله گزارش ایرنا، مجید فراهانی روز یکشنبه تو یکصد و شصت و چهارمین میتینگ شورا افزود: پارک جنگلی چیتگر با ۹۵۰ هکتار مساحت بزرگ ترین گلستان جنگلی استان تهران و در آغاز سطر وزیدن پیله غربی ولایت تهران استراحت گرفته که با فراز بردن مقدار اکسیژن هوای تهران جگر تنفسی شهر محسوب می شود.

وی افزود: محدوده شرقی پارک به مساحت تقریبی ۲۵۰ هکتار در محدوده غربی و با ۶۵۰ هکتار بوده که نیمی از درختان پارک جنگلی را درختانی با سیاق های سوزنی برگ و نیم دیگر را همچنین گونه های فراوان درختان پهن برگ تشکیل می دهند.

فراهانی گفت: متاسفانه مدت هاست که این بوستان شهر تهران از مشکلات مهم و متعددی رنج می برد.

جسم کمیسیون برنامه و بودجه شورای تهران عنوان کرد:  با این روند دور نیست که به زودی فقط خاطره ای حسرت از درختان زیبای ۵۰ ساله جاویدان بماند.

وی گفت: مهم ترین دلایل این انهدام را می توان انسداد لوله آب ۴۰۰ اینچی و پس ازآن ۵۰۰ اینچی دانست که محدوده غربی پارک را شامل می شود و عملاً هر دو بخش پاک را آبیاری می کرد.

فراهانی با تأکید کنار شائبه آتش سوزی عمدی که در این پارک اتفاق افتاده، گفت: سرگذشت آتش سوزی های چند بار و متعدد درون پاره های مختلف پایتخت خلال ماه گذشته که شائبه عمدی وجود داشتن آن بود دارد به این روند نابودی سرعت بخشیده و تشویش آن می رود چنانچه فکر کردن عاجل بوسیله حال معضل آبرسانی پارک و نیز تعاون عوامل ایجاد اتش در پارک نشود، کل گلستان درون مخاطره مرگ قرار گیرد.

این جسم شورای بخانه برگشتن تهران از اصحاب رسانه دعوت کرد که روز چهارشنبه همین هفته از این گلستان دید کنند.

وی تاکید کرد: با عنایت بوسیله اهمیت حفظ میراث ماندگار و حیات حصه ۵۰ ساله پارک جنگلی چیتگر بخاطر فرزندانمان و سلسله های آینده داخل اجرای بند ۳ ماده ۸۰ روال شوراهای اسلامی سرزمین داخل خصوص موضوع بنیادی ضرورت توجه به گلستان جنگلی چیتگر و ایمن نگه داشتن آن از خطرات آسیب ها و لزوم برقراری مکرر عبث آبه این بوستان به شهرداری تهران تذکر می دهم.

وی ابراز امیدواری کرد که با اقدام به موقع موثر و اهتمام شهردار تهران، شاهد تضمین سرزندگی و شادابی برای سرمایه ملی و تفرجگاه فرامنطقه شهر تهران باشیم.