آغاز طرح ترافیک متاخر تهران از شنبه اول تیر

به گزارش ایسنا محسن پورسیدآقایی درجمع خبرنگاران در حاشیه نویسی نهمین جلسه پویش ملی محموله و نقل پاک شهرداری های سراسر ناحیه درون خصوص طرح ترافیک متاخر اظهار کرد: با مطالعاتی که سال گذشته با آستان نماینده ارتکاب و داخل شورای ترافیک ارائه شد بوسیله موافقت آرا در شورای ترافیک به این جمع بندی رسیدیم که طرح زیتون و فرد  قبلی هرچند درون زمان خودش امکان پذیر بود که طرح مفیدی باشد اما بعد از گذشت ۱۴ سال کارایی خود را از مشت داده و لازم است که بخاطر کنترل آلودگی هوا طرح دیگری را جایگزین کنیم.

وی ادامه قسط: بعد از این موافقت آرای همه مایه های مربوطه روی طرح های مختلفی حکم شد و نهایتا طرحی که به تایید همگی رسید، همین طرحی است که فراغت است از شنبه آغاز شود و موافق این طرح در محدوده زوج و فرید سابق که  تبدیل به محدوده کنترل آلودگی هوا می شود، هر خودرویی در هر فصل بدون درنظرگرفتن اینکه شماره پلاکش زوج یا فرد است ۲۰ روز مشروع به تردد مجانی است.

پورسیدآقایی تصریح کرد: اگر راننده بوسیله بسیار از ۲۰ روز در آن فصل نیاز به تردد داشت باید عوارضی پرداخت بطی ء که این عوارض نصف عوارض سال قبل است زیرا سال گذشته چنانچه کسی  در روز مخالف پلاک خودرویش  درمحدوده که و فرید تردد می کرد باید بوسیله اندازه کل طرح ترافیک طرح می معامله و مالیات پرداخت می کرد.

وی در ته گفت: امیدواریم تا بی آرامی مردم ترددشان را در پیمانه همان ۲۰ روز کنترل کنند که دیگر نیازی بوسیله صیقلی مالیات نباشد و غم صیقل عوارض به نوعی امید مصرف مردم را به کاربرد از خودروی شخصی کاهش دهد و برنامه های خود را طوری تنظیم کنند که بیشتر تو این محدوده ها تردد نکنند و شاهد کاهش ترافیک و آلودگی فضا در محدوده پا بر جا دهات باشیم.